Tarieven


Groepswandeling

Abonnement
Aantal dagen per week  Kosten per maand
1 vaste dag per week €70,- 
2 vaste dagen per week  €140,- 
3 vaste dagen per week  €210,- 
4 vaste dagen per week  €280,- 
5 vaste dagen per week €350,- 
Kosten per wandeling
Incidentele extra wandeling voor abonnementhouders. Op basis van beschikbaarheid.  €18,-
Flexibel
Flexibele wandeling, geen abonnement
Op basis van beschikbaarheid. 
€20,-

Prijs per hond per wandeling

Vaste dag(en)

€17,00

Flexibel €19,00

Voorwaarden abonnement:

 • Het abonnementsgeld dient vooraf betaald te worden. 
 • In het abonnement zit zes weken vakantie  berekend. De prijs per maand is dus vast, ook als hier een vakantieperiode van u of van mij in valt. 
 • Als uw hond een dag niet mee hoeft met de uitlaat, dan dient de afzegging 24 uur van tevoren doorgegeven te worden. U kunt de wandeling binnen vier weken inhalen. Inhalen mag ook op een andere dag dan op de reguliere gereserveerde wandeldag(en). Inhalen geschiedt altijd op basis van beschikbaarheid. Mocht het zijn dat de wandeling niet wordt ingehaald binnen deze vier weken, dan komt deze te vervallen. 
 • Op officiële feestdagen zullen geen wandelingen plaatsvinden. Hiervoor zal geen restitutie plaatsvinden. 
 • Indien wandelingen worden door mij worden afgezegd door:
  – ziekte of persoonlijke omstandigheden (bv uitvaart, opleiding)
  – weersomstandigheden waardoor ik het niet verantwoord acht om de honden mee te nemen (hitte, ijzel of ander extreem weer)
  zullen deze wandelingen á 18,00 per wandeling gecrediteerd worden op de volgende factuur.
 • Bij loopsheid of langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Als de periode dat het abonnement wordt stopgezet langer is dan één maand, zal de vaste plek niet meer worden open gehouden. Wilt u toch de vaste plek behouden, dan is dit mogelijk. Hiervoor wordt dan 50% van het abonnementsgeld in rekening gebracht. 
 • Bij het abonnement geldt een opzegtermijn van één maand. Bij overlijden van de hond is dit uiteraard niet van toepassing.